Testovací stránka s zneplatněným I.CA SSL certifikátem (s odvolanou platností) vydaným CA "I.CA TLS DV/OV CA/RSA 06/2022".Test Page Revoked I.CA SSL Certificate issued by CA "I.CA TLS DV/OV CA/RSA 06/2022"

Umožňuje dodavatelům APV testovat jejich software se zneplatněným I.CA SSL certifikátem (s odvolanou platností)/Allows Application Software Vendors to test their software with a Revoked I.CA SSL certificate