Testovací stránka s zneplatněným I.CA SSL certifikátem (s odvolanou platností)/Revoked I.CA SSL Certificate Test Page

Umožňuje dodavatelům APV testovat jejich software se zneplatněným I.CA SSL certifikátem (s odvolanou platností)/Allows Application Software Vendors to test their software with a Revoked I.CA SSL certificate