Testovací stránka s platným I.CA SSL certifikátem/Valid I.CA SSL Certificate Test Page

Umožňuje dodavatelům APV testovat jejich software s platným I.CA SSL certifikátem/Allows Application Software Vendors to test their software with a Valid I.CA SSL certificate